Fragmente ...

Neamul Soimarestilor - pentru o mai dreapta cinstire

O nouă vizitare a operei lui Mihail Sadoveanu, cu atenţia îndreptată asupra perioadei dintre debutul furtunos din 1904 cu cele patru plachete de proze şi Hanu Ancuţei, ne arată că până la capodopera din 1928, Sadoveanu a publicat un volum de mare importanţă în diacronia operei sale: Neamul Şoimăreştilor (1915). Suferinţele tânărului roman au fost inventariate şi judecate de exegeza sadoveniană, dar mai puţin meritele lui. În cele ce urmează ne propunem să punem în evidenţă acele aspecte ale romanului, care
Vezi intreg articolul (format pdf)

Salvarea de ostrogoti - lectura la a doua editie

Ştiinţele literarurii, pentru a denumi caracterul proteic al romanului, mai ales al celui ultramodern al sec. al XX-lea, au recurs la diferite etichetări, embleme heraldice (Ion Vlad): roman de idei, roman reflexiv, roman-eseu, roman-meditaţie, roman al cunoaşterii. Toată această heraldică arată că romanul s-a dorit, chiar a devenit, “o ontologie a fiinţei umane” (Ion Vlad). Semnul heraldic cel mai adecvat pentru romanul ultimei jumătăţi a veacului XX este roman filosofic. Acest tip de roman invită la o “ci
Vezi intreg articolul (format pdf)

Aducerea acasa

Centenarul naşterii lui Vintilă Horia (1915 – 1992) a fost sărbătorit prin câteva manifestări (colocvii, editări din opera celui sărbătorit) pe măsura personalităţii sale, universale şi naţionale. Amintim: În căutarea “Omului total” - Actele colocviului «Vintilă Horia: o sută de ani de la naştere», Ed. Vremea, 2015, sub îngrijirea lui Cristian Bădăliţă şi Basarab Nicolescu; Eseistica lui Vintilă Horia – deschidere către transdisciplinaritate de Mihaela Albu şi Dan Anghelescu, vol. imprimat la Ed. Aius, Crai
Vezi intreg articolul (format pdf)

A Treisprezecea zodie a lui Lucian Blaga

I. Oprişan, autorul noii exegeze, Lucian Blaga sub zodia mitului, Ed. Saeculum I. O., 2015, porneşte în investigarea problemei de la premisa că mitul şi folclorul sunt coordonate fundamentale ale operei poetului şi filosofului de la Lancrăm. De la început, criticul ţine să precizeze: “Punctul nostru de vedere – evident contrar majorităţii lui Lucian Blaga, ce şi-au clădit demonstraţia pornind de la imaginea poetului dăltuită de el însuşi, în acord cu orientările sale din timpul maturităţii – e că scriitorul
Vezi intreg articolul (format pdf)

Un SYMPOSION al Poeziei si Eticii

Raftul cu volumele primite de la poetul Ion Brad s-a îmbogăţit cu încă unul: Cocoarele în ultimul lor zbor, poeme într-un vers, Ed. Tracus Arte, 2015. Noul volum poate fi socotit un corolar al operei celui venit din satul lui Timotei Cipariu. Cele peste 1200 de poeme într-un vers, sunt flori de suflet şi cugetare. Poetul transilvănean a fost din totdeauna un vates, care şi-a transmis mesajul subtil-metaforic, uneori şi retoric-didactic. Personanţa mesajului său – iubirea de ţară şi neam, credinţa şi lupta
Vezi intreg articolul (format pdf)

Romanul unui huligan

La vârsta de şase ani, tata mi-a predat primele două lecţii. Prima: în familie toată lumea munceşte, şi mi-a stabilit partea mea de muncă, dându-mi în grijâ animalele (doi boi şi trei capre, de porci şi de păsări se ocupa bunica). A doua: primul lucru dimineaţa, înainte să te speli, te duci la closet, căcare obligatorie! […] Părinţii mei nu erau bisericoşi, dar trăiau aproape de Dumnezeu […]”. Extrasele sunt din primul capitol al romanului lui Dorel - Nu te opri, nu te întoarce (CR, 2016) de Traian Dobrin
Vezi intreg articolul (format pdf)

Sa desfacem pecetea romanului

Ultimul roman al lui Doru Munteanu, Secretul crucii, Ed. Libris, Braşov, 2015, confirmă că autorul este un prozator contemporan care nu poate fi trecut cu vederea şi totuşi în jurul căruia nu s-a vocalizat. Spre paguba criticii! Trama romanului se desfăşoară, fără disfuncţionalităţi, pe două coordonate: cea a trecutului şi cea a contemporaneităţii. Partea de roman istoric conţine secvenţe din biografia crăişorului Horia legate direct de pregătirea răscoalei moţilor săi, din 1784. Această parte de roma
Vezi intreg articolul (format pdf)

Studiu critic vs panegiric

De la început trebuie să mărturisesc că lectura cărţii Monicăi Duşan, Simbolic, metafizic şi monumental în proza lui Mihail Diaconescu, Ed. Magic Print, Oneşti, 2014 a fost o probă ca să nu zic un supliciu. Mai întâi, un adevărat fior mi-a trezit titlul, destul de pompos, şi masivitatea cărţii (412 pagini, format mare “academic”, dar şi organizarea discursului critic, un adevărat labirint de capitole, subcapitole, paragrafe). Treptat lectura mi-a “ revelat” (un cuvânt suprasolicitat, adevărată obsesie
Vezi intreg articolul (format pdf)

O monografie necesara

Bibliografia “Ioan Alexandru”, mai mult revuistică decât academică, s-a completat cu o monografie doctorală (500 p.), Ioan Alexandru – monografie critică (Ed. Sf. Ierarh Nicolae, Brăila, 2014) semnată de pr. prof. poet Aurel Hancu. Studiul întâmpină a cinsprezecea comemorare a poetului “blond şi sfios, frumos ca un arhanghel” aducând în actualitate poezia celui care în 1964 debuta cu volumul Cum să vă spun. În demersul său, monografistul caută felul poetului de a-şi răspunde la întrebare. Sunt analizate toa
Vezi intreg articolul (format pdf)

Emil Ratiu - Dumnezeu s-a nascut in Dacia

Dumnezeu s-a născut în Dacia, Ed. Ideea Europeană, 2015, rotunjeşte bine universul romanelor lui Emil Raţiu. Rămânând în universul drag scriitorului – istoria şi etnosul poporului său – prin structura şi limbajul metaforic-parabolic romanul propune spre meditaţie teme şi motive grave, care frământă pe om dintotdeauna: destinul, timpul (prieten sau duşman?), credinţa, raportul individ-istorie, individualitate/globlalizare. Tot acest complex problematic este pus sub semnul confrutării dintre metafizica
Vezi intreg articolul (format pdf)