Glose blagieneSumar volum: Proza lui Blaga; Observatii asupra titlurilor volumelor de versuri; Poezie sau filosofie; Mesterul Manole - glose si comentarii; Eminescu - Blaga. Afinitati elective; Eminescu si Blaga - 40 de propozitii de identificare; Aforismele lui Blaga. Creatia in cugetarile lui Blaga; Revolta fondului nostru nelatin - la o noua lectura; Blaga despre Brancusi; Blaga si Noica despre DOR; dincolo de titlu; Insemnari pe marginea unui pamflet blagian; Inceputul unei probleme. Lucian Blaga - Polivalenta naturii; Dinj polemicile lui Blaga - polemica cu Dan Botta; Genesis, debutul filosofic; Rezlete;

Volum aparut la Editura Ardealul, Tg Mures in anul 2003
Format: format 16/61x86, coli tipo12
ISBN: 973-8406-13-7

    Fragment din volum     În con?tiin?a literaturii, Blaga r?mâne marele filosof – singurul deocamdat? în cultura româneasc? – creator al unui sistem filosofic de valoare european? ?i cel mai de seam? poet de la Eminescu încoace. Dar Blaga este nu numai poetul, dramaturgul ?i filosoful de excep?ie. El este ?i autorul unei proze ce va trebui luat? în considerare cel pu?in din trei motive: prin valoarea ei în sine ea întrege?te, rotunje?te crea?ia blagian?, apoi prin substratul autobiografic furnizeaz? numeroase informa?ii care contribuie la conturarea portretului spiritual al autorului (din punct de vedere moral, cultural ?i social); ?i în al treilea rând prin scrierile sale în proz? Blaga se integreaz? într-o tradi?ie a prozei na?ionale. În concluzie, proza aduce raze ce lumineaz? universul interior ?i secretul personalit??ii de mare creator. Cele dou? opere majore dateaz? de la sfâr?itul activit??ii creatoare. Acest fapt nu este lipsit de importan?? ?i de semnifica?ie din perspectiva unei psihologii ?i con?tiin?e creatoare, ?i nu numai.


    Fragment din volum     Faptul c? a scris despre Goethe (Fenomenul originar, 1925; Daimonion, 1926), faptul c? a tradus Faust, faptul c? ?i-a declarat admira?ia ?i pre?uirea fa?? de marele german, luat ca model uman ?i creator, nu ne permite s? leg?m într-un mod nepermis, de subordonare, opera literar? de faustianismul goethean. Se afirm?, f?r? argumente, ”Nota faustic? este evident?”41 sau ”Me?terul Manole e un nou Faust a c?rui poveste Blaga trebuie s-o rescrie mai ales pentru c? acest Faust modern avea straie muntene?ti ?i actiunea se situa într-un spa?iu mioritic ?i într-un timp tipic românesc”42.