Glose blagiene - vol 2Sumar volum: Lucian Blaga – Pasarea maiastra; Lucian Blaga – “Biografie” si “Autoportret”; Burgurile transilvane si buildung-ul blagian; “Avram Iancu”, la 70 de ani – lectura textului dramatic; Lucian Blaga – Luntrea lui Caron, la o noua lectura sau adevarul despre comunism; Scanteile incendiului; Lucian Blaga – de la mitul daimonului la metafizica inconstientului; Blaga despre Brancusi; Rezlete; O lectura presocratica a liricii lui Lucian Blaga;

Volum aparut la Editura Ardealul, Tg Mures in anul 2005
Format: format 16/61x86, coli tipo 9
ISBN: 973-8300-02-9

    Fragment din volum     M??tile pe care ?i le va pune de acum încolo sunt semne ale spiritului. Dac? în Visatorul (poezie de tinere?e) „figura” poetului era doar a unui simplu ?i fragil vis?tor, p?ianjenul e o ieroglif? a poetului-vis?tor, întruchipare a dorului de în?l?are spre cer, în Stalactita figura poetului este ferma. Poemul ne dezv?luie for?a în întregime apolinic? a poetului. Stalactita - poetul este axis mundi. Grota ?i bolta se unesc în stalactita-poetul. El ne propune imaginea unui orfeu ce telurizeaz? picurii de lumin? ?i spiritualizeaz? p?mântescul.


    Fragment din volum     Noua etap? din existen?a lui Blaga ?i a ??rii, transfigurat? par?ial în Luntrea lui Caron începe cu metafora unei transhuman?e impus? de istoria care a luat-o razna. Pe drumul refugiului, încercând s? explice fiicei sale ce înseamn? transhuman?a îi spune acesteia: „«Nu, draga mea, ciobanii ?i turmele nu se refugiaz? de bombardamente, cum î?i închipui; de mii de ani se înf?ptuie?te mereu acest drum, în aceste zile de prim?var?. Toamna târziu, când frunzele îng?lbenesc ciobanii coboar? iar??i în v?i, la ?es. Acesta este ve?nicul lor cutreier, între ?es ?i plai, dup? un calendar al lor, mai presus de întâmpl?rile ?i faptele isoriei, care pe noi ne alung? acum din ora?»”.